-3,4 C
Warszawa
sobota, 9 grudnia, 2023

Znamy treść nowego rozporządzenia w sprawie poszukiwań zabytków

-

28 czerwca w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków. Poprzednie – z 14 października 2015 roku – utraciło moc 26 maja 2017 roku.

Rozporządzenie określa tryb wydawania pozwoleń między innymi na poszukiwanie ukrytych bądź porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania. Zawiera ono ponadto dane i informacje, jakie powinny znaleźć się we wniosku o wydanie pozwolenia.

W kwestii poszukiwań zabytków nie zaszły żadne zmiany. Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków składa się niezmiennie do właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Zgodnie z rozporządzeniem wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, a także imię i nazwisko oraz adres osoby kierującej poszukiwaniami lub samodzielnie prowadzącej poszukiwania; wskazanie miejsca poszukiwania zabytków z określeniem współrzędnych geodezyjnych; wskazanie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia poszukiwań zabytków oraz uzasadnienie wniosku.

Do wniosku załącza się program poszukiwań zabytków oraz dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości (np. zgodę danego nadleśnictwa).

Z rozporządzenia nie wynika wprost, by do wniosku należało dołączyć dokument potwierdzający gotowość muzeum lub innej jednostki do przyjęcia zabytków odkrytych w trakcie prowadzonych prac.

Poradnikowy artykuł, w którym znajdują się wszelkie informacje na temat uzyskiwania pozwolenia na prowadzenie poszukiwań zabytków, dostępny jest tutaj.

 


Ostatnio dodane

Nie przegap

Musisz przeczytaćpolecane
teksty wybrane dla ciebie