Wystawa

Plakat promujący wystawę w Olsztynie

100 unikalnych zdjęć najpiękniejszych kobiet Europy z lat 20. i 30. bez komputerowej obróbki. Wystawa “Historia bez retuszu” po raz pierwszy zaprezentowana została w czerwcu 2012 roku w Galerii Amfilada Olsztynie. Jej organizatorem był Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie. W stolicy Warmii i Mazur wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Dziś – dzięki uprzejmości Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie – może przyjechać także do twojego miasta.

Na ekspozycję składa się 45 fotografii o wymiarach 40cm/60 cm, 8 fotografii wielkoformatowych i kilkadziesiąt miniatur. Fotografie o wymiarach 40 cm/60 cm montowane są w 22 plansze zebrane i jedną pojedynczą. To magiczne, czarno-białe zdjęcia, prezentujące kobiety takie, jakimi były – bez poprawy szczegółów.

Plakat promujący wystawę w Iławie

Portrety pięknych miss przetrwały w równie starym jak one, niepozornym albumie. Zakupiłem go na targu staroci. Wiele bezcennych pamiątek tego typu bezpowrotnie przepada. Ta przetrwała i dziś – prawie 80 lat później – pozwala wejrzeć w świat, którego nie znamy.

Zdjęcia kobiet pochodzących z 17 różnych krajów to prawdziwe źródło z epoki. To historia, o jakiej nie pisze się w książkach. To ta sama historia, która zaklęta jest dziś jedynie w ludzkich wspomnieniach. Historia wyrwana z kontekstu, skrywająca swe własne tajemnice, rozświetlająca świat dawnych znaczeń i ludzi. To prawdziwa rzadkość i ciekawostka.

W sprawie organizacji wystawy, warunków udostępnienia odbitek oraz możliwości skorzystania z dodatkowych atrakcji, proszę o kontakt pisemny pod adresem michal@zdziennikaodkrywcy.pl.