6,6 C
Warszawa
poniedziałek, 22 kwietnia, 2024

Walne Zebranie Polskiego Związku Eksploratorów

-

7 kwietnia w siedzibie Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się Walne Zebranie Polskiego Związku Eksploratorów.

Organizacje, które chciałyby wziąć udział w zebraniu, mogą zgłaszać taką chęć do 30 marca. Aby wziąć w nim udział, a także, by przystąpić do PZE, należy wysłać zgłoszenie na adres biuro@pze.org.pl, wpisując w tytule “Zgłoszenie zebranie walne PZE” i podając w treści następujące informacje: nazwa organizacji, imię i nazwisko zgłaszającego, imiona i nazwiska delegatów/przedstawicieli, adres mailowy i numer telefonu kontaktowego, skan lub fotokopię formularza zgłoszeniowego z podpisami (dotyczy organizacji chcących przystąpić do PZE), skan lub fotokopię uchwały zarządu organizacji o przystąpieniu do PZE (dotyczy organizacji chcących przystąpić do PZE), skan lub fotokopia upoważnienia dla delegatów/przedstawicieli do reprezentowania organizacji na zebraniu walnym PZE. Należy także uiścić opłatę rejestracyjną w wysokości 40 zł od osoby, która zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów serwisu kawowego, obiadu, identyfikatorów i materiałów informacyjnych.

Organizatorzy zebrania poinformowali, że ze względu na ograniczoną przestrzeń i duże zainteresowanie zebraniem, przyjmowane będą zgłoszenia do dwóch przedstawicieli z każdej organizacji. W uzasadnionych przypadkach liczba ta może zostać zwiększona do trzech osób. Uczestnicy proszeni są, by przybyć na zebranie z odpowiednim wyprzedzeniem.

W związku z wieloma pytaniami po zebraniu ogłoszone zostaną procedury przyjmowania w poczet Polskiego Związku Eksploratorów nowych organizacji i osób fizycznych.

Szczegółowe i pełne informacje dotyczące zebrania dostępne są na oficjalnym fan page PZE.


Ostatnio dodane

Nie przegap

Musisz przeczytaćpolecane
teksty wybrane dla ciebie