Skarb kultury unietyckiej odkryty w powiecie sulęcińskim. “To niezwykle rzadkie odkrycie”

0

Depozyt składający się z trzech bereł sztyletowych, trzech sztyletów brązowych, siekierki, dłuta i toporka odkryty został podczas prac polowych na terenie powiatu sulęcińskiego. Zabytki ukryte zostały pod kamieniem.

O odkryciu skarbu poinformował 16 sierpnia Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w mediach społecznościowych. W poście poinformowano o okolicznościach odkrycia:

Reklama

“Dnia 27 lipca br., podczas prowadzenia prac polowych, rolnik dokonał odkrycia zabytków archeologicznych. W trakcie usuwania kamieni, które co roku uszkadzały maszyny rolnicze, odsłonięto wyroby brązowe”.

 

Po natrafieniu na depozyt, prace zostały wstrzymane, a teren został zabezpieczony. Znalazca poinformował o odkryciu służby konserwatorskie, które jeszcze tego samego dnia dokonały oględzin miejsca odkrycia.

Okazało się, że rolnik natrafił na skarb z okresu kultury unietyckiej, a więc z okresu od 2300 do 1600 roku p.n.e. W depozycie znalazły się trzy berła sztyletowe, trzy sztylety brązowe, siekierka, dłuto i toporek. Zdaniem naukowców to niezwykle rzadkie odkrycie.

W tej chwili planowane jest przeprowadzenie badań w miejscu odkrycia skarbu. Znalazcy przysługiwać będzie nagroda.

red. www.zdziennikaodkrywcy.pl, fot. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków