7,8 C
Warszawa
środa, 24 kwietnia, 2024

Poszukiwacze podejmą kolejną próbę powołania federacji

-

18 listopada podjęta zostanie kolejna próba powołania do życia organizacji skupiającej przedstawicieli środowisk detektorystycznych i poszukiwawczych. Spotkanie organizowane z inicjatywy grup skupiających polskich detektorystów odbędzie się w Gnieźnie.

Podobne próby podejmowane były już w ostatnich miesiącach, jednak z różnych względów kończyły się niepowodzeniem. Tym razem może być inaczej, a to z racji atmosfery panującej w środowisku detektorystów, związanej z zaostrzeniem kar dla “nielegalnych” poszukiwaczy skarbów. Razem ze zmianą treści ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami pojawiły się głosy o planach środowisk naukowych i konserwatorskich, związanych z wprowadzeniem całkowitego zakazu poszukiwań zabytków lub sprzedaży wykrywaczy.

Do tej pory zapisy ustaw czy rozporządzeń dotyczących działalności poszukiwaczy nie były konsultowane z samymi detektorystami. A to dlatego, że mimo upływającego czasu nie mieli oni swoich przedstawicieli, zrzeszonych w ogólnopolskim stowarzyszeniu czy federacji. Dlatego ustawodawca korzystał z opinii środowisk naukowych, pomijając jednocześnie opinię środowisk detektorystycznych. Bo jej po prostu nie było.

Teraz ma się to zmienić. Celem listopadowego spotkania jest wypracowanie statutu i rejestracja federacji, a także wyłonienie grupy roboczej ds. legislacji. Spotkanie jest otwarte. Osoby (wyłącznie przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji), które chciałyby wziąć w nim udział, proszone są o kontakt pod adresem: lgenadodrze@gmail.com. W wiadomości należy podać nazwę organizacji, imię i nazwisko przedstawicieli oraz dane kontaktowe.

Spotkanie przedstawicieli grup odbędzie się w Muzeum Techniki i Machin Wojennych w Gnieźnie. Program spotkania opublikowany zostanie jeszcze w tym tygodniu na stronach zdziennikaodkrywcy.pl.


Ostatnio dodane

Nie przegap

Musisz przeczytaćpolecane
teksty wybrane dla ciebie