6,6 C
Warszawa
poniedziałek, 22 kwietnia, 2024

Polski Związek Eksploratorów tworzy Fundusz Ochrony Prawnej

-

Tak, jak informowaliśmy już na stronach zdziennikaodkrywcy.pl, 17 lutego w Toruniu odbyło się spotkanie robocze organizacji założycielskich Polskiego Związku Eksploratorów. Dziś pojawił się oficjalny komunikat związku w tej sprawie.

Logo PZE

Celem spotkania było wypracowanie procedur przyjmowania nowych członków, ustalenia wysokości składek członkowskich i programu związku. Ustalono też termin walnego zjazdu, omówiono propozycje zmian w prawie oraz wiele innych kwestii, które podejmowały w ostatnim czasie osoby zainteresowane wstąpieniem do PZE.

Z komunikatu opublikowanego na oficjalnym fanpage PZE wynika, że najważniejszym zadaniem stojącym przed związkiem jest zmiana obowiązujących przepisów prawa w obszarze prowadzenia poszukiwań zabytków i kolekcjonerstwa, a także uczestniczenie w charakterze strony w pracach legislacyjnych i we wszelkich konsultacjach, które dotyczyłyby prowadzenia poszukiwań w Polsce. Warto dodać, że do tej pory, mimo prób środowisk poszukiwawczych, to się nie udawało.

PZE będzie też dążyć do wprowadzenia jednolitych zasad wydawania pozwoleń na prowadzenie poszukiwań. Jak wiadomo, sprawa ta od zawsze wywoływała kontrowersje. Okazywało się bowiem, że zasady uzyskiwania pozwoleń różniły się od siebie w różnych częściach kraju.

Istotną kwestią będzie też próba tworzenia nowych standardów współpracy pomiędzy eksploratorami i kolekcjonerami a instytucjami państwowymi. PZE dążyć będzie do umożliwienia powszechnego dostępu do informacji o strefach ochrony konserwatorskiej, posiadania zabytków i dostępu do informacji o zabytkach przekazanych muzeom.

W zakresie edukacji związek dążyć będzie do organizacji szkoleń z prawa i wstępu do archeologii. Pomagać będzie również w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń na prowadzenie poszukiwań zabytków.

Jednym z najbardziej istotnych i ambitnych zamierzeń PZE jest stworzenie Funduszu Ochrony Prawnej, którego celem będzie ochrona legalnych i odpowiedzialnych poszukiwaczy w zderzeniu z organami ścigania.

W trakcie spotkania w Toruniu omówiono też kwestię wysokości składek członkowskich. Będą one zróżnicowane w zależności od charakteru przynależności do PZE i wahać się będą między 50 a 150 zł. Członkowie związku otrzymają legitymacje członkowskie.

Kolejnym zadaniem stojącym przed związkiem będzie stworzenie oddziałów terenowych. Zadanie to przypadnie organizacjom tworzącym PZE.

Powołanie Polskiego Związku Eksploratorów – wobec stanowiska środowisk naukowych i muzealnych, które zarzucały poszukiwaczom brak organizacji reprezentującej interesy grupy – było długo wyczekiwanym procesem. Portal zdziennikaodkrywcy.pl z uznaniem odnosi się do inicjatywy grup założycielskich i deklaruje wspieranie działań związku.


Ostatnio dodane

Nie przegap

Musisz przeczytaćpolecane
teksty wybrane dla ciebie