test
28,7 C
Warszawa
wtorek, 18 czerwca, 2024

Polski Związek Eksploratorów: “Chcemy zupełnie nowej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”

-

19 listopada w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbędzie się kolejne spotkanie dotyczące kierunków zmian prawnych dotyczących poszukiwania zabytków oraz projektów i programów edukacyjnych.

Pierwsze spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele środowisk detektorystycznych i eksploratorskich, muzealnicy, archeolodzy, w tym przedstawiciele Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej i Narodowego Instytutu Dziedzictwa, odbyło się 11 maja.

Jednym z efektów spotkania było przeprowadzenie przez Polski Związek Eksploratorów konsultacji środowiskowych. Wyniki konsultacji przedstawione zostały Departamentowi Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co stworzyło podstawę do sformułowania konkretnych propozycji do dalszej dyskusji.

Polski Związek Eksploratorów zaproponował stworzenie zupełnie nowej ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w oparciu o doświadczenia i praktykę środowisk i urzędów, zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego w Polsce, w tym archeologów, muzealników, konserwatorów, eksploratorów oraz prawników i przedstawicieli organów ścigania.

Zdaniem Polskiego Związku Eksploratorów “zadaniem takiego zespołu byłoby stworzenie podwalin do napisania jasnych i przejrzystych przepisów regulujących problem ochrony dziedzictwa kulturowego”.

W piśmie PZE wysłanym do Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN 10 października 2018 r. przeczytać można: “W obecnej chwili niejasne i restrykcyjne przepisy zepchnęły na margines przestępstwa wielotysięczną grupę obywateli, społeczników, kolekcjonerów i pasjonatów historii. Jednocześnie pozwala się w świetle prawa na systemowe niszczenie dorobku kulturowego i materialnego w Polsce”.

O efektach spotkania będziemy informować na stronach zdziennikaodkrywcy.pl.


Ostatnio dodane

Nie przegap

Musisz przeczytaćpolecane
teksty wybrane dla ciebie