7,8 C
Warszawa
środa, 24 kwietnia, 2024

Podpisano porozumienie o współdziałaniu na rzecz ochrony zabytków

-

Zacieśnia się współpraca pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie a Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 16 maja podpisano porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom oraz innym dobrom kultury.

Dokument podpisali mł. insp. Henryk Moskwa oraz Beata Kot. Porozumienie regulować będzie zasady współpracy komendy i konserwatora zabytków w zakresie przeciwdziałania przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom. Strony wymieniać będą między sobą informacje, wiedzę i doświadczenia. Prowadzić też będą wspólne przedsięwzięcia zapobiegające utracie zabytków.

Jak napisano na stronie www.policja.pl “są osoby, które próbują wzbogacić się handlując militariami, przedmiotami pochodzącymi z nielegalnych wykopalisk, dlatego też policjanci monitorują portale aukcyjne, platformy ogłoszeniowe i odwiedzają giełdy staroci. Współpracują w tym zakresie również z innymi służbami, jak chociażby Strażą Graniczną czy Krajową Administracją Skarbową”.

W obszernym artykule, który opublikowano na stronach policja.pl, zwrócono uwagę na status poszukiwań zabytków w kraju: “Poszukiwanie zabytków w Polsce jest legalne, jedynie wtedy, gdy uzyskano pozwolenie od właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Poszukiwanie zabytków bez pozwolenia lub wbrew jego warunkom jest zabronione”. Odniesiono się również do kwestii kolekcjonowania ewentualnych znalezisk: “kolekcjonowanie zabytków archeologicznych z nielegalnych źródeł w świetle prawa jest paserstwem. Zabroniony jest też handel zabytkami archeologicznymi z terenów Polski”.

Dalej poruszono temat znalezisk z pól bitewnych: “Militaria znajdowane na licznie występujących polach bitew i obozowisk wojskowych również mogą być zabytkami archeologicznymi. Jednakże nie każdy stary przedmiot związany z wojskowością jest zabytkiem – decyzja w tej kwestii należy do właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Znalezione zabytki i materiały archiwalne, które nie mają właściciela, jak również zabytki archeologiczne bez względu na sposób ich odkrycia, stanowią własność Skarbu Państwa i wyłączone są z obrotu handlowego”.

fot. policja.pl


Ostatnio dodane

Nie przegap

Musisz przeczytaćpolecane
teksty wybrane dla ciebie