Pierścionki, kabłączki skroniowe i paciorki. Niezwykłe znaleziska z cmentarzyska

0

Do Muzeum Mazowieckiego w Płocku trafiły po konserwacji pierwsze zabytki odkryte podczas badań archeologicznych prowadzonych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Płocku. Znajdują się wśród nich kolie z paciorków szklanych, bursztynowych i kamieni półszlachetnych oraz pierścionki i kabłączki skroniowe.

Po raz ostatni o badaniach prowadzonych na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku w Płocku pisaliśmy na stronach portalu www.zdziennikaodkrywcy.pl we wrześniu. Już wtedy informowaliśmy, że podczas kolejnych etapów badań przy pochówkach odkryto liczne artefakty, między innymi szklane paciorki, kabłączki skroniowe i żelazne nożyki.

Najważniejszym odkryciem, co wielokrotnie podkreślali naukowcy i o czym donosiły też media krajowe, była brązowa misa oraz pozostałości drewnianego wiaderka klepkowego, spinanego żelaznymi obręczami.

Reklama

Teraz Muzeum Mazowieckie w Płocku poinformowało o zakończeniu konserwacji części zabytków, które pozyskano w trakcie badań archeologicznych. Wiadomo, że za prace konserwatorskie odpowiadał konserwator zabytków Jarosław Strobin. Efekty prac konserwatora zobaczyć można na fotografiach, które udostępniło płockie muzeum.

Przy okazji pracownicy muzeum podsumowali dotychczasowe efekty prac badawczych: “Badania archeologiczne na wymienionym wyżej cmentarzysku prowadzone są pod kierunkiem dr. Tomasza Kordali i mgr. Zbigniewa Miecznikowskiego z Muzeum Mazowieckiego w Płocku od 2019 r. Szczególnie owocny był tegoroczny sezon wykopaliskowy, podczas którego przebadano 532,8 m2. Odkryto 222 obiekty, z czego 198 to wczesnośredniowieczne groby dawnych mieszkańców Płocka”.

Badania archeologiczne w tym miejscu finansuje Urząd Miasta Płocka. Jak informują pracownicy Muzeum Mazowieckiego w Płocku, sezon badawczy w okolicy miejsca odkryć będzie kontynuowany.

red. www.zdziennikaodkrywcy.pl
fot. www.muzeumplock.euZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here