6 C
Warszawa
wtorek, 20 lutego, 2024

Odkrywcy sprzed lat – #40

-

“Gazeta Lubelska” donosi, że włościanin ze wsi Jurowa w powiecie tomaszowskim – Szczepan Grzeszczuk – znalazł w ziemi naczynie gliniane z 64 srebrnymi monetami. Najwięcej było monet z czasów Zygmunta III, Jana Kazimierza, Jana Sobieskiego oraz kilka austriackich z r. 1667 i kilkanaście pruskich z 1679 i 1698. Są one zachowane dobrze. Większa część jest wielkości 5-cio złotówek, a reszta wielkości 20-tu kopiejek.

W Bytomiu na Śląsku Pruskim w miesiącu sierpniu 1891 roku, jak donosiły gazety warszawskie, znaleziono w ziemi dukaty w znacznej ilości, z początków XVI wieku. Miały to być monety czeskie.

Wykopalisko w okolicach Łucka na Wołyniu K. Pułaski nabył w Berdyczowie w sierpniu b.r. 680 sztuk drobnych monet. Znajdowały się tam monety Kazimierza Jagiellończyka, Zygmunta I, Zygmunta Augusta i Stefana Batorego. Wykopalisko nie musiało być jeszcze w rękach znawców, ponieważ między wielką ilością pospolitszych, znalazły się sztuki rzadkie i nawet całkiem nieznane.

W lesie należącym do Wygnanki około 15 listopada 1891 roku przy karczowaniu lasu znaleziono kilkadziesiąt monet z czasów Augusta III i Stanisława Augusta. Były tam szóstaki z lat 1755 i 1756, półzłotki z lat 1766 i 1767, złotówki z lat 1766 i 1767 i dwuzłotówki z lat 1766, 1767 i 1768 z lit. F. S. i J. S.

(opracowano na podstawie: „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne” 1891, nr 3 i 4)


Ostatnio dodane

Nie przegap

Musisz przeczytaćpolecane
teksty wybrane dla ciebie