6,6 C
Warszawa
poniedziałek, 22 kwietnia, 2024

Miejsce kultu? Obserwatorium astronomiczne? Naukowcy rozwiązują tajemnicę wyspy na jeziorze Sowica

-

W rok po zakończeniu prac archeologicznych dokonano oględzin grodziska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na jeziorze Sowica w województwie pomorskim. Mimo przeprowadzonych badań przeznaczenie grodziska do dziś nie jest znane. Do tej pory grodzisku przypisywano funkcję miejsca kultu lub obserwatorium astronomicznego.

Spotkanie na wyspie na jeziorze Sowica niedaleko Prabut odbyło się 14 października. Wzięli w nim udział pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku, przedstawiciele Wód Polskich, naukowcy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

Uczestnicy spotkania dokonali oględzin grodziska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza wraz z reliktami umocnień w formie trzech fos, trzech wałów, zukładem nawarstwień archeologicznych i konstrukcji kamiennych z przygrodowym zespołem osadniczym.

Spotkanie na wyspie na jeziorze Sowica odbyło się rok po zakończeniu badań archeologicznych, podczas których pozyskano materiał pochodzący z epoki żelaza. Mimo tego wciąż jeszcze nie odkryto funkcji grodziska. Udało się jedynie ustalić, że grodzisko użytkowane było od schyłku epoki brązu do wczesnej epoki żelaza.

Jak informują pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach, obiekt na jeziorze Sowica ma zostać wpisany do rejestru zabytków.

red. www.zdziennikaodkrywcy.pl
fot. Urząd Miasta i Gminy w Prabutach


Ostatnio dodane

Nie przegap

Musisz przeczytaćpolecane
teksty wybrane dla ciebie