6,6 C
Warszawa
poniedziałek, 22 kwietnia, 2024

Kim jest polski poszukiwacz?

-

Znane są już wstępne wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród poszukiwaczy skarbów. Między 8 grudnia a 8 stycznia wzięło w nim udział 1399 respondentów.

W przypadku płci ankietowanych 95% stanowili mężczyźni. Jeśli zaś chodzi o wiek – 5,8% respondentów miało poniżej 18 lat, 15% mieściło się w przedziale 18-25 lat, 33,1% w przedziale 26-35, 9,6% 46-55, 2,7% 56-65 a 0,9% miało powyżej 66 lat.

Spośród 1399 respondentów 5,2% ma wykształcenie podstawowe, 15,3% zawodowe, 46,7% średnie a 32,8% wyższe. Aż 33,7% ankietowanych mieszka na wsi, 27,2% w mieście do 50 tysięcy mieszkańców, 10,2% w mieście od 50 tysięcy do 100 tysięcy mieszkańców, 9,1% od 100 do 250 tysięcy mieszkańców, 6,7% od 250 do 500 tysięcy mieszkańców, 9,8% w mieście powyżej 500 tysięcy mieszkańców a 3,1% badanych mieszka poza granicami Polski.

Najwięcej poszukiwaczy pochodzi z województwa mazowieckiego (13,9%), najmniej ze świętokrzyskiego (2,2%). W przypadku źródła utrzymania 21,8% badanych pracuje w sektorze publicznym, 44,9% w sektorze prywatnym, 18,9% ma własną działalność gospodarczą, 12,3% wciąż się uczy, a 2,1% jest na bezrobociu.

27,7% badanych myśli o sobie jako o poszukiwaczu, 14,2% jako o detektoryście, 7,5% o eksploratorze, 42,8% o miłośniku przeszłości, 5,9% o archeologu amatorze, a 1,9% wskazało inne odpowiedzi.

7,1% respondentów zajmuje się poszukiwaniami mniej niż 1 rok, 33,8% od 1 roku do 3 lat, 23,3% od 3 do 5 lat, 17,1% od 5 do 10 lat, 14,2% powyżej 10 lat a 4,6% badanych nie zajmuje się poszukiwaniami.

Wśród poszukiwaczy 42,9% interesuje się militariami, 86,5% monetami, 53,3% biżuterią i ozdobami, 31,1% depozytami, 29,7% przedmiotami zabytkowymi, 25,2% zagubionymi kosztownościami, 15,4% złomem a 4,7% innymi przedmiotami. W tej części ankiety wskazać można było wiele odpowiedzi.

Ankietę przeprowadzoną przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu opracowali Anna Datko (socjolog) i Marcin Michalski (archeolog).


Ostatnio dodane

Nie przegap

Musisz przeczytaćpolecane
teksty wybrane dla ciebie