7,8 C
Warszawa
środa, 24 kwietnia, 2024

Fragmenty rzymskiej amfory i ozdoby z kości. Interesujące znaleziska pod Przemyślem

-

Zakończyły się badania na stanowisku archeologicznym Malhowice 9 pod Przemyślem. W trakcie badań zarejestrowano nie tylko obiekty archeologiczne, ale też liczny materiał zabytkowy, w tym rzymską amforę i ozdoby z kości. Pozyskano też aż 2344 fragmentów ceramiki.

Badania na stanowisku Malhowice 9 przeprowadzano w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 885. Jak informuje Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu, 27 sierpnia dokonano już częściowego odbioru badań wykopaliskowych.

Stanowisko Malhowice 9 obejmuje osadę z okresu wpływów rzymskich. Łączy się ono ze stanowiskiem Malhowice 23, które datowane jest na wczesną epokę brązu i ma związek z kulturą mierzanowicką, której ludność należała do przykarpackiego kręgu kultur episznurowych.

Podczas badań pozyskano materiał zabytkowy, głównie ceramikę (aż 2344 fragmentów!), fragmenty importowanej amfory z terenu cesarstwa rzymskiego, zapinkę z brązu oraz aplikację kościaną z nawierconym otworem, kościane grzebienie i przedmioty żelazne.

“Łącznie odkryto 2344 fragmenty ceramiki zainwentaryzowane pod numerami inwentarzowymi od 1 do 304. Masowe zabytki ruchome reprezentowane są także przez 2270 fragmentów polepy, w większości stanowiących elementy konstrukcyjne ścian pieca i rusztu; 54 przedmioty kamienne, w tym rozcieracze i osełki, 793 fragmenty kości zwierzęcych oraz jeden kompletny szkielet człowieka (grób-ob. 518) a także kości psa z obiektu 533; 10 przedmiotów żelaznych wśród których wyróżnić można fragment noża oraz sierpa” – informują na swoich stronach internetowych pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu.

Archeolodzy w trakcie prac zarejestrowali też 130 obiektów archeologicznych, w tym jamy gospodarcze, palenisko, piece garncarskie i półziemianki. Natrafiono też na ludzki pochówek wiązany z okresem kultury mierzanowickiej.

red. www.zdziennikaodkrywcy.pl
fot. www.wuozprzemysl.pl


Ostatnio dodane

Nie przegap

Musisz przeczytaćpolecane
teksty wybrane dla ciebie