Detektoryści z Brodnicy oddali hołd gen. Maciejowi Rybińskiemu

0

5 października członkowie Stowarzyszenia Brodnicka Grupa Eksploracyjno-Poszukiwawcza spotkali się przy pomniku gen. Macieja Rybińskiego w Bachorzu, by oddać hołd ostatniemu wodzowi naczelnemu powstania listopadowego i wszystkim powstańcom z lat 1830-1831.

Detektoryści z Brodnicy od lat poszukują w swoim terenie śladów po ostatnich powstańcach. W 1831 roku w ich okolicy internowano aż 22 tys. polskich żołnierzy, którzy nie chcieli poddać się carskiemu zaborcy i złożyli broń w zaborze pruskim, w wielu przypadkach wybierając emigrację.

Reklama

Razem z członkami stowarzyszenia przy pomniku gen. Macieja Rybińskiego obecna była Anna Dąbrowska, córka inicjatora miejsca pamięci, który odszedł niedawno po długiej chorobie.

fot. Stowarzyszenie Brodnicka Grupa Eksploracyjno-PoszukiwawczaZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here